2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bra sommar för sjukhuset

Måns Belfrage, chefläkare på Capio S:t Görans sjukhus

Sommaren 2017 har generellt fungerat bra på Capio S:t Görans sjukhus. Patienterna har tagits om hand på ett patientsäkert sätt och resurserna har räckt till för att ge patienterna en god vård.

Chefläkare Måns Belfrage menar att den långsiktiga planering som sjukhuset gör inför varje sommar ger resultat. Det gör att resurserna kan användas på ett bra sätt.

– Vi på sjukhuset har redan startat planeringen för sommaren 2018. Vi går igenom saker vi kan bli ännu bättre på till nästa år. 

Planeringen är en viktig framgångsfaktor för att få sjukhusets bemanning att fungera över sommaren. Under sommaren hålls också regelbundna så kallade pulsmöten där chefläkare, övriga chefer och tillförordnade chefer har träffats. 

– Där har man gått igenom det dagsaktuella läget och vad gäller patienter,  bemanning och verksamhet. På pulsmötena ser vi också hur vi kan hjälpa varandra resursmässigt. Det har fungerat väldigt bra, säger chefläkare Måns Belfrage.

Klinikerna hjälptes åt

Catrin Bergler, tillförordnad vårdenhetschef för avdelning MAVA 50/55 upplever också att sommaren generellt gått bra och verksamheten fungerat väl på avdelningarna.

Ett skäl till att det fungerat bra är att personalen i stor utsträckning har hjälpts åt att täcka upp arbetspass för kollegor som blivit sjuka och för andra luckor i schemat. 

– Det har varit väldigt gynnsamt att medarbetarna fått en bonus när de har gått in och tagit extra pass, säger hon. Personalen har även hjälpt varandra över klinikgränserna med att täcka luckor.

– Vi har fått hjälp från både IVA, kardiologen och infektion, vilket varit stimulerande och lärorikt för alla, säger Catrin Bergler.

– Naturligtvis är det svårt att sammanfatta läget. Det ser olika ut för olika delar av verksamheten. Enstaka dagar och delar av veckor har det varit en ansträngd situation för vissa enheter. Därför vill jag som chefsläkare tillsammans med sjukhusledningen tacka alla medarbetare och chefer som ställt upp lojalt och gjort ett fantastiskt arbete i sommar, säger Måns Belfrage.