2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Medicinskt centrum bygger om

Jessica Ankerhag och Sofia Forslund

Två blev ett när nya Medicinskt centrum bildades av gamla Medicinmottagningen och Endokrint centrum tidigare i år. Nu bygger man om lokalerna också. Det som varit två mottagningar blir nu en enda. Även personalutrymmena blir gemensamma.

– Vi kommer att ha full verksamhet här medan ombyggnationen pågår. I slutet av september, under vecka 38 ska allt vara klart, berättar vårdenhetschef Jessica Ankerhag.

Det nya bygget sker etappvis. Man flyttar runt vart efter lokalerna blir klara. Och under sommaren går verksamheten ned naturligt, vilket gör att behovet av mottagningsrum och behandlingsrum minskar. Det gör att man kan boka om och klara verksamheten på färre ytor under byggtiden.

– Det här är ett naturligt steg att ta. Båda de tidigare enheterna hade samma sektion, den Internmedicinska sektionen. Vi hade redan gemensam chef och nu går vi vidare och skapar ett gemensamt Medicinskt centrum även vad gäller våra lokaler och arbetssätt, Jessica Ankerhag.

Många sjukdomar behandlas här

Det är ett brett spektrum av sjukdomar som behandlas på Medicinskt centrum. Diabetes, lungmedicin, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi och tromboembolism.

– Vi har många flöden i vår verksamhet och nya arbetssätt pågår i vår organisation och som nu införs utifrån planen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS) och hur vi vill ha det hos oss.

– Sedan i december 2016 har vi infört check-in möten som uppstart för dagen. Vi har pulsmöten i flödena där vi kontrollerar att vi ligger i fas när det gäller TeleQ, 1177, remisshantering, ordinationer inför morgondagens behandlingar med mera. Det är ett bra strukturerat arbetssätt för oss i vår vardag. Och det ger bästa omhändertagande av våra patienter, säger Jessica Ankerhag.

Under hela byggtiden samlas medarbetarna i olika aktivitetsgrupper, indelade efter vilka intressen man uppgett. Där arbetar medarbetarna med olika delprojekt för att utveckla nya gemensamma arbetssätt.

Fräschare lokaler på gång

– Vi behöver ha möten en gång i veckan för aktiviteterna och ombyggnationen. För att följa upp information och ha dialogen under hela tiden. Det är viktigt att följa upp den fysiska och sociala arbetsmiljön när ombyggnationen pågår, menar Jessica Ankerhag.

Sjuksköterskan Sofia Forslund säger att hon står ut med röran som bygget medför.

– Vi får ju nya och fräscha lokaler, och fler vårdplatser till framtidens vård. Vi får ta att det är så här just nu, för sedan kommer det att bli väldigt bra.