2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ingenjören som förändrar flöden

Viktor Holmgren.

Han är en energisk och nyfiken person. Han är också sjukhusets första logistiker och dessutom en mycket efterfrågad sådan. Viktor Holmgren är civilingenjören som helst jobbar inom vården.

Tidigt i sin utbildning bestämde sig Viktor för att jobba med logistik inom vården. Logistik är att styra materialflöden, men även informations- och betalningsflöden, för att nå bra service och låga kostnader.

– Jag älskar Stockholm. Om man vill jobba med logistik som civilingenjör är det ofta företag som Scania, Volvo eller Sandvik som gäller. I Stockholm finns det mer livsmedelskedjor och återförsäljare, vilket inte helt kändes rätt för mig. Jag började rikta in mig på mig på logistik inom vården, efter en inspirerande föreläsning. Jag tänkte; hur kan jag få kombinera mina intressen och få jobba med logistik i Stockholm?
– Jag känner att jag har haft en väldig tur som lyckats hitta det jag gillar och ett företag som matchar mina värderingar och intressen.

Examensjobb på sjukhuset

Hans huvudinriktning är industriell ekonomi på Kungliga tekniska högskolan. Det blev lite extra akademiska kurser även på Stockholms universitet. Efter ett och ett halvt år extra hade han en skräddarsydd utbildning med lång titel och stort fokus på vårdlogistik.

– Det känns jättekul att få vara lite av en pionjär inom sjukhuset med min kompetens och utbildning. Mycket handlar självklart om tur att dyka upp på rätt plats vid rätt tillfälle. Först försökte jag få sommarjobb här sommaren 2015. Till slut fick jag och en kurskamrat göra vårt examensjobb här.

Examensjobbet gick under namnet Säng- och bårflödet. Det har nu lett till förändringar i hur sjukhuset arbetar med sängar, med ansvar, förflyttning, underhåll, och rengöring. Arbetet resulterade också i en ny bårtvätt under akuten.

Ny resurs på sjukhuset

Efter ett examensjobb och fem månader som projektanställd är Viktor sedan tre månader fast anställd som logistiker på Servicegruppen. Just nu är han är resurs i 14 olika projekt som pågår inom sjukhuset olika verksamheter.

– Jag ser mig som en nyfiken och modig kille vilket känns väldigt kul för det var vad sjukhuset letade efter. Det är viktigt för mig att känna att arbetet är meningsfullt och att jag får ge något tillbaka, vilket jag verkligen känner att jag kan göra genom att få vara med och driva framtidens sjukvård.

En länk mellan IT och verksamheten

Han ser sin roll som en länk mellan verksamheten och IT. Och när han går in i ett projekt försöker han alltid analysera området noga för att hitta både kvalitativ och kvantitativ data med rätt mätpunkter. Det kan vara tidmätningar, patientvolymer, antal patienter i vårdprocessen (PIV) och resursutnyttjande.

– Det gäller att så tidigt som möjligt engagera personalen med att först förstå varför vi gör detta projekt för att på så sätt kunna skapa en vilja till förändring. Steg ett är alltid att få en samsyn kring hur det fungerar idag, därefter brukar lösningen komma naturligt.