2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Från miljö till hållbarhet

Eva Öhrn visar foldern med Hållbarhetsprogrammet.

– Hållbarhet ger ett bredare perspektiv. Det signalerar att vi tar ett bredare perspektiv på våra miljöfrågor. Inköpssidan blir allt viktigare att vi ser på produktens hela livscykel, säger Eva Öhrn, hållbarhetschef på sjukhuset

– Vi jobbar nu framförallt med engångsmaterial och hur vi kan minska användandet av engångsprodukter. Där har vi flera saker att ta hänsyn till. Framför allt patientsäkerhet,  men även hygienaspekter, ekonomisk påverkan, arbetsmiljöpåverkan. Det är en utmaning för oss att ta hänsyn till alla delar på ett bra sätt.

Berätta om det nya Hållbarhetsprogrammet som gäller från i år och fram till 2020.

– Här fokuserar vi på det som utgör vår mesta miljöpåverkan och genom att satsa på att påverka dem vill vi få ned sjukhusets totala miljöpåverkan.

Läs mer om Hållbarhetsprogrammet för 2017-2020 i vår folder här.