2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Forskningssjuksköterskan är "spindeln i nätet"

Forskningssjuksköterskorna Maria Klingvall och Annelie Johansson

Nu när Capio S:t Göran tar klivet in i universitetssjukvården kommer våra forskningssjuksköterskor att spela en viktig roll. Att arbeta som forskningssjuksköterska kan också vara ett steg i karriären. Men vad innebär rollen egentligen?

För att få veta mer om deras vardag träffade Communicare forskningssjuksköterskorna Annelie Johansson och Maria Klingvall. Annelie Johansson arbetar till vardags på HIA som sjuksköterska, men har sedan september 2016 även en tjänst på halvtid som forskningssjuksköterska.

Maria Klingvall är anställd på Medicinskt centrum som diabetessjuksköterska, men arbetar på Obesitascentrum med den medicinska delen i behandlingen. Hon har varit ansvarig forskningssjuksköterska i 6 år, och deltagit i ett stort antal forskningsstudier.

Möter patienten

De beskriver båda sin roll som ”spindeln i nätet” för de forskningsprojekt som de deltar i. Forskningssköterskan ansvarar för mycket av det praktiska arbetet direkt med de patienter som ingår, och är ofta den person som patienten träffar mest.

Att ”behålla” patienterna i studier, genom att se till att de får bra stöd och vill fortsätta delta är därför en viktig del i rollen. Att uppföljningen av patienter sker korrekt enligt forskningsprotokollet, och att man kan redovisa detta, är ett annat viktigt uppdrag för att hålla en hög kvalitet i studien.
– Forskning är väldigt fyrkantigt och det ställs stora krav på att kunna redovisa att allt gått rätt till. Men vi på S:t Göran brukar få goda betyg för kvaliteten på de studier vi deltar i, berättar Maria Klingvall.

Forskningens etik och praktik

De formella kraven för att bli forskningssjuksköterska är att vara legitimerad sjuksköterska samt ha genomgått utbildning i ”Good Clinical Practice” (GCP), den internationella kvalitetsstandarden för kliniska studier. Där får man bl.a. lära sig om forskningsetik för samt rutiner för dokumentation.

I praktiken behövs en god känsla för ”ordning och reda” och datorvana. Förutom själva patientarbetet innebär rollen en hel del administration och planering, med ett stort eget ansvar berättar Annelie och Maria.

Att vara forskningssjuksköterska på deltid ger också en möjlighet att utvecklas, lära nya saker och få nya arbetsuppgifter, utan att släppa kontakten med den ”vanliga” vård­vardagen.

Eget ansvar och flexibilitet

Att få lägga upp sin egen tid och planering är en bra omväxling mot det mer ”styrda” avdelningsarbetet berättar Annelie Johansson. Men det ställer också krav på att vara flexibel och tillgänglig för de patienter som ingår i studierna, och kunna möta deras behov.

Samtidigt är det intressant att få följa patienterna över längre tid, och kunna ge dem ”det lilla extra” i tid och hjälp som inte hinns med annars i den akuta vården, framhåller hon.

Kul att se resultatet

En annan väldigt intressant del är att få ta del av aktuell forskning, arbeta med studier utifrån den, och sedan se resultatet berättar Maria Klingvall.

– Det tar ju ofta ganska lång tid med kliniska studierna, men det är roligt när det blir klart. Nu är det t.ex. ett obesitasläkemedel som har provats här som kommer ut på marknaden, berättar hon.

Nätverk och kunskapsutbyte

Rollen ger också möjlighet till kontakt och nätverkande med personer från andra sjukhus som deltar i samma studier. Att få utbyta kunskap med dem är kul och inspirerande berättar Maria och Annelie.

I dag finns forskningssjuksköterskor på flera av sjukhusets kliniker, och de har ofta kontakt.
– Det känns bra att vi är ett team som kan stötta och råda varandra, säger Annelie Johansson.

Steg i karriären för sjuksköterskor

Lena Kruse, biträdande verksamhetschef för Medicinkliniken, lyfter fram de utvecklingsmöjligheter som rollen som innebär.

– Att bli forskningssjuksköterska är en karriärväg för sjuksköterskor. Det ger möjlighet till rotation i olika roller och enheter med den flexibla schemaläggning som finns, säger hon.

Nödvändig roll för klinisk forskning

Över tid kommer våra forskningssjuksköterskor förmodligen att få fler kollegor. FoU-organisationen har som mål att öka antalet forskningssjuksköterskor med deltidsanställning i takt med att forskningen på sjukhuset ökar, berättar Jens Jensen, ordförande Medicinrådet.

– Utan GCP-utbildade forskningssjuksköterskor kan vi inte bedriva klinisk forskning, varken på uppdrag eller akademiskt. Deras arbete med t.ex. inklusion av patienter och uppföljning är viktigt för patientsäkerheten, och det är ett krav för att bli godkänd i etikprövningen av studier, säger Jens Jensen.


Fakta: Vad gör en forskningssjuksköterska?
  • Deltar i planering av studier
  • Inklusion och exklusion av patienter i kliniska studier
  • Planering, genomförande och dokumentation av uppföljning för patienter som deltar i studier
  • Stöd och råd till patienter i studien
  • Kontakt och avstämning med uppdragsgivare till studien