2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

”Det är självklart att mäta patienternas synpunkter”

Sara Belay (som ansvarat för att ta fram enkäten), Göran Rehnby och Pia Borgudd

Under vecka 12 gör Kirurgmottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus en särskild enkät om hur patienterna upplever bemötandet från personalen. För att göra en riktigt bra undersökning har mottagningen tagit hjälp av tidigare patienter i sin förbättringsgrupp.

Idén att göra en enkät om bemötande togs upp just i förbättringsgruppen, där både personal och tidigare patienter träffas för att prata om hur vården ska kunna bli bättre. Där diskuterades sedan frågor och svarsalternativ för att få en så pedagogisk enkät som möjligt.

100 % svar är målet

Nu under hela veckan finns volontärer från förbättringsgruppen och särskilt avsatt personal på plats på mottagningen för att hjälpa patienterna att fylla i enkäten. Att få en hög svarsfrekvens är viktigt. Hittills har det gått bra berättar tidigare patienten Göran Rehnby, som är ”i tjänst” under måndag eftermiddag.

– Jag tycker att det självklart att man frågar de som är i centrum för verksamheten, det vill säga patienterna. Det känns väldigt naturligt för mig, säger han.  

”Det här är patienternas mottagning”

Vårdenhetschef Pia Borgudd håller med.

– Jag ser det som att det här är patienternas mottagning, det är för dem som den finns till. Det är inte vi i personalen som ska bestämma hur bemötandet ska vara, utan det ska utgå från patienternas behov så långt det är möjligt. Men eftersom alla är olika och har olika behov vill vi göra den här enkäten för att kartlägga det, berättar hon.

Bemötande, väntetid och delaktighet

I enkäten ställs bl.a. frågor om bemötande från olika grupper av personal, om väntetid samt om information och delaktighet. När resultatet är sammanställt ska personalen i de olika sektionerna få se det, och sedan ska den gemensamma förbättringsgruppen gå igenom materialet och ta fram förslag på åtgärder.   

Än så länge är enkäten lite ”old-school” på papper, för att göra det lättare för alla patienter att svara, men det finns tankar på att i framtiden gå över till att göra enkäter på surfplattor – om patienterna vill det, säger Pia Borgudd.