2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bedside-rond ger bättre teamkänsla kring patienten

Marie Fyrby, Per Wallén och Emmeli Fröberg genomför en bedside-rond på IVA.

Många pratar om bedside och det finns både bedside-rond och bedside-rapportering inom vården. Vad handlar det om egentligen, det vårdpersonalen gör bedside, eller vid sidan av sängen?

– Vi har bedside-rond sedan snart ett och ett halvt år tillbaka. Bedside- rapportering är en liknande aktivitet. Det handlar om att vi rondar i team. Vi står invid sängen och pratar med patienten, undersöker patienten, uppdaterar oss om tillståndet och får en gemensam bild av fortsatt behandling. För oss handlar det om att skapa patientdelaktighet. Men det är också en form av lärande i vardagen, säger vårdenhetschef Lotta Löwendahl på sjukhusets intensivvårdsavdelning, IVA.

Uppskattar patienten att ni kommer till sängen i teamet?

– Många gör det men för vissa kan det också vara skrämmande. Här på IVA har vi patienter som kan ha hallucinationer, som varit sövda och drömt skrämmande saker. Då kan man bli rädd om det kommer tre eller fler personer och ställer sig runt sängen.

– Vi försöker känna av och se till att det fungerar. Vi anpassar oss efter patienten helt enkelt. En annan svårighet kan vara sekretessen när patienterna ligger  flera i samma sal. Vi brukar ta ut anhöriga och anpassa det vi säger så att vi inte bryter mot sekretessen.

Vad är fördelarna med bedside-rond?

– Det finns flera fördelar. Dels har vi sett att det ger en tidsbesparing. Teamet är nära varandra och ute tillsammans hos patienten. Att man talar samtidigt med patienten gör att alla får samma information samtidigt. Vi har nu köpt en dator på vagn där vi kan gå igenom provsvar och läkemedel direkt vid ronden. På sikt hoppas vi kunna komma igång med Nova Board.

– Nu deltar även undersköterskorna i bedside-ronden. Tidigare fick de inte alltid möjlighet att vara med. Nu kan alla i teamet runt patienten vara med samtidigt, även fysioterapeut. Alla är lika viktiga och alla får ge sin bild.

– Teamet ser att det här är bättre för patienten. Nu har rutinen lagt sig och det så här vi jobbar med våra patienter. Det vi kan se tydligast sedan vi införde bedside-rond är att vi fått en bättre teamkänsla och helhetsbild kring patienten.