2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ökning av patienter till operation

Förra veckan besöktes akuten av många som råkat ut för halkolyckor. Denna vecka har antalet operationer av fotledsfrakturer mångdubblats. Det ökar också trycket på sjukhusets anestesiklinik som ansvarar för operationsavdelningen.

Minna Lönnstedt vid en av operationssalarna på sjukhuset.

– Vi ställer i ordning flera extra operationssalar och har exempelvis två akutsalar igång denna vecka. Vanligtvis är det bara en akut sal i drift. Sedan har vi också startat operationstiderna en timma tidigare denna vecka, berättar Minna Lönnstedt som är verksamhetschef för anestesikliniken.

– De många frakturpatienter som kommer till oss nu är så kallat sub-akuta, vilket betyder att de har förtur och måste bli opererade inom en vecka. För oss är det en väldigt stor ökning av antalet operationer på kort tid. Det ställer krav på att vi är flexibla och kan ändra i vår planering.

– Arbetsmängden har ökat, men medarbetarna förstår att vi gör det här för patienterna. Och vi gör det här gemensamt. Det gör att det är roligt att gå till jobbet och det gör oss också stolta över resultatet, säger Minna Lönnstedt.

Bättre utfall med planering

Många patienter med fraktur får alltså gips men väntar med operation. De åker hem, vilar och håller foten högt.

– Anledningen till att vi väntar är att den akuta smärtan och svullnaden ska lägga sig. Då går operationen lättare, säger Tobias Wirén, verksamhetschef för ortopedkliniken.

Fördelen är också att det ger en bättre planering av ingreppet, vilket i sin tur ger bättre resultat för patienten.

Ökning som håller i sig

– I veckan hade vi exempelvis åtta fotledsoperationer under en dag, mot normalt en var tredje dag. Så det är klart att vi ser en ökning på grund av halkan, säger Tobias Wirén.

En stor del av sjukhuset arbetar fortfarande med att behandla patienterna från snökaoset. Trycket på akuten har minskat. Men för exempelvis ortopeden, operation och mottagningsverksamheten är det fortsatt högre tempo. De olika teamen samarbetar intensivt för att det ökade antalet patienter ska få en så bra vård som möjligt.

Kim Stauffer är ortoped och en av de läkare som utfört många opererationer de senaste dagarna. Han har också arbetat med planeringen som gör att sjukhuset klarar av att operera alla akuta ortopedpatienter.

– Den här typen av händelser som blixthalka eller snökaos brukar ge oss ökat arbete på sjukhuset i ungefär sex veckor efteråt. Vi försöker alltid planera för vintern och ha material framme. Men den första halkan är alltid svår att förtutse, säger Kim Stauffer.