2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Patienterna positiva till att testa videomöten

Karsten Ahlbeck, verksamhetschef på Smärtkliniken, är entusiastisk. Han har pilottestat ett 20-tal videomöten med patienter och tycker att arbetssättet fungerar bra.

 Alla typer av läkarkontakt kan inte ersättas av videomöten, men Karsten tycker att vissa typer av återbesök och framförallt telefonkontakt med fördel kan ändras till videokontakt istället.

Telefon och surfplatta

Och för dem som gör återbesöken kan det vara skönt att de inte måste åka till sjukhuset, de behöver inte ta ledigt eller förlora timmar i arbetsinkomst. Det enda som behövs för att genomföra mötet är en avskild plats, en uppkopplad dator, eller en surfplatta, och en mobil med mobilt Bank-ID.

Loggar enkelt in på mötet

– Capio AB och ett företag som heter KRY har ett samarbete och vi använder oss av KRYs hemsida som både jag och patienten loggar in på med Bank-ID, sedan är videomötet igång, berättar Karsten.

Så småningom kommer Bank-ID för medarbetarna att ersättas med SITHS-kort som inloggning, tror Karsten.

Han frågar alltid patienterna om de är intresserade av videomöten och många blir glada över att erbjudas möjligheten.

Alla vinner

– En patient blev väldigt nöjd med att inte behöva göra återbesöket här i Stockholm. Hon pluggade i Lund och blev glad över att slippa den långa resan.

– Alla i samhället vinner på om vi kan anpassa oss och finnas till hands när patienterna behöver oss, säger Karsten som också upplever att videomöten många gånger är mer effektiva än både vanliga möten och telefonkontakt.