2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Flödesledare – en alternativ karriärväg för sjuksköterskor

Rollen som flödesledare har blivit allt vanligare på sjukhuset de senaste åren. Den är viktig för att få vården att fungera, och innebär också ett karriärsteg för erfarna sjuksköterskor – utan att behöva ta klivet till att bli chef direkt.

De fyra flödesledarna på Kirurgkliniken. Från vänster Karin Johansson, Harri Liimatainen, Åsa Hamming och Amelie Sondell.

På Kirurgkliniken finns i dag en flödesledare för varje specialitet på kliniken. En av dem är Harri Liimatainen, som har arbetat tre år i rollen - och stormtrivs.

 – För mig är det optimalt att arbeta som flödesledare, jag får arbeta med patienterna i min specialitet urologi som jag älskar, men jag får också jobba med att utveckla vården inom den, berättar han. 

Mentorskap och kunskapsspridning

Harris uppdrag som flödesledare innebär bl.a. ansvar för att introducera och utbilda nya medarbetare, och även att hålla utbildningar kring urologi, i omvårdnad och i praktisk hantering av olika material som berör flödet. 

En viktig del i rollen är också att vara tillgänglig på avdelningen för frågor och stöd till andra medarbetare.

– Att vara flödesledare fungerar lite som ett mentorskap i vården, det handlar om att sprida kunskap på olika sätt, fortsätter Harri Liimatainen.

”Ser till att flödet fungerar optimalt”

Att vara flödesledare innebär också ett ansvar för kvalitetsarbete med t.ex. rutiner och riktlinjer inom omvårdnad i ett flöde, tillsammans med sektionschefen. 

En viktig del i uppdraget är förbättringsarbete och problemlösning inom flödet.

 – Min roll är att se till att det fungerar optimalt vad gäller t.ex. materialval, utredningstider och utskrivningstider. Jag är också ansvarig för att ta emot synpunkter från andra enheter på sjukhuset och föra vidare, om t.ex. operationsavdelningen skulle höra av sig och meddela att patienter från urologen är dåligt förberedda, förklarar Harri Liimatainen. 

En väg uppåt - eller åt sidan

För sin roll som flödesledare har han vissa avsatta admin-dagar i vården, men arbetar i övrigt med patientarbete enligt sin grundtjänst som sjuksköterska. Även om arbetet innebär en del praktisk arbetsledning i vardagen är det inte någon regelrätt chefstjänst med personal­ansvar.

 – Jag tror att det kan vara en alternativ väg uppåt, eller åt sidan, i karriären. Det ger möjlighet att prova på en ledarroll utan att behöva ta hela steget ut till att vara chef, som ett slags mellansteg. För den som inte vill bli chef är det en möjlighet att dra nytta av sin erfarenhet och få lite nya arbetsuppgifter, menar Harri Liimatainen.

Samarbete mellan flöden

På Kirurgkliniken finns också ett regelbundet samarbete mellan flödesledarna kring gemensamma frågor och projekt inom omvårdnad på kliniken, t.ex. när en ny rutin för vätskebalansmätning togs fram, berättar Harri.