2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kraftigt kortad Door-To-Needle-tid vid stroke

Det började för två år sedan på Strokekonferensen i Nice, när ett sjukhus i Norge presenterade siffror som visade att man kunde starta blodförtunnande behandlingen trombolys mindre än 20 minuter räknat från det att patienter med stroke anlänt till sjukhuset.

Undersköterskan Jennifer Ramirez och sjuksköterskan Rodrigo Roa från Neurologiska kliniken jobbar i sjukhusets strokelarm-flöde.

 – Vi trodde vi var snabba av allt spring i korridorerna, men vi hade en medi­antid på 47 minuter år 2014, berättar stroke-sjuksköterskan Rodrigo Roa, från Neurologkliniken.

Han tog med sig norrmännens idéer hem och fram växte ett förbättrings­projekt. Vårdenhetschef Marielle Anzén på Neurologkliniken gav Rodrigo Roa uppdraget att leda en förbättringsgrupp som arbetade fram nya rutiner vid strokelarm.

Tidig behandling av patienter

Socialstyrelsens mål är att patienter ska kunna få den blodförtunnande behand­lingen trombolys under 40 minuter räknat från det att patienten ankommer till sjukhus. Detta benämns som Door-To-Needle tid (DTN).

En sänkning med 15 minuter i DTN minskar risken för dödlighet på sjukhus med fem procent och ger även snabbare återhämtning. Så för stroke-patienterna är vinsten stor med så snabb DTN-tid som möjligt.

Mål att sänka mediantiden

Målet för förbättringsarbetet var att förkorta mediantiderna till under 20 minuter och att jämföra mediantiderna i DTN då trombolys utfördes med stroke-sjuksköterska samt utan stroke-sjuksköterska.

För att nå målet utvecklade förbättrings­gruppen nya rutiner vid strokelarm, som utfördes dygnet runt och innehöll tydlig information för varje yrkeskategori.  Under en period på sex månader under 2015 utfördes 38 trombolyser på sjuk­huset.

Kraftigt förbättrade resultat

Resultaten visade att mediantiden i DTN för alla trombolyser blev 27 minuter. När trombolys utfördes med stroke-sjuksköterska blev mediantiden i DTN 24 minuter. Och utan stroke-sjuksköterska blev mediantiden i DTN 43 minuter.

De allra snabbaste DTN tiderna har man lyckats få när stroke-sjuksköterska och neurologöverläkare mötte upp på akut­rummet eller röntgen.

Stroke-sjuksköterskan viktig

Arbetet visade också att DTN-tiderna förkortades när rutinerna följdes under hela strokelarm-flödet, oavsett om stroke-sjuksköterska var delaktig eller inte.

– Med de nya rutinerna vid stroke-larm och sänkningen i DTN-tider har vi troligen påverkat risken för dödlighet samt hjälpt patienter till en snabbare återhämtning efter stroke.

– Vad jag vet är vi det enda sjukhuset i Sverige där stroke-sjuksköterskan ansvarar för neurologisk undersökning på akutrummet. Det bidrar till kortare DTN-tider och ökad patientsäkerhet genom att stroke-sjuksköterska kan utvärdera behandlingen på ett säkrare sätt.

Samarbete på sjukhuset

Neurologklinikens mål framöver är att alltid ha en stroke-sjuksköterska på strokelarmen då skillnaderna är märkbara. Ansvarsfördelningen har varit att läkaren har hand om det medicinska och stroke-sjuksköterskan för strokelarm-flödet.

– Förbättringsarbetet har krävt ökat samarbete med akut- och röntgen­klinikerna som verkligen har förstått hur viktiga alla professioner är under strokelarm-flödet, framhåller Rodrigo.

Vid den senaste Strokekonferensen i Venedig i april 2016 fick Rodrigo Roa chansen att presentera Capio S:t Görans Sjukhus förbättringsarbete:

– Det kändes roligt och spännande att få presentera vårt arbete för en fullsatt föreläsningssal. Vi fick bra respons från andra länder som tog till sig flera idéer från våra rutiner, säger Rodrigo Roa.