2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bättre dokumentation vid hjärtstopp

Susanne Jussén är sjuksköterska på akuten och också sjukhusets HLR-koordinator. Hennes magisteruppsats är utförd på sjukhuset och visar att sjuksköterskedokumentationen vid hjärtstopp kan bli bättre.

Magisteruppsats och poster

Susanne Jussén deltog i årets stora HLR-konferens i Göteborg den 11-12 oktober. Där visade hon upp sitt magisterarbete från sjukhuset via en poster. 2600 deltagare besökte konferensen och Susanne var nöjd med det intresset kring arbetet och postern. Ett 20-tal posters visades upp på konferensen.

Hennes studie granskar sjuksköterskors dokumentation i patientjournaler. Totalt har 72 journaler granskats. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas dokumentation vid hjärtstopp som kommer till ett storstadssjukhus eller får hjärtstopp på akutmottagningen.

Susannes resultat visar att sjuksköterskedokumentationen vid hjärtstopp kan bli bättre. Sjuksköterskan ska dokumentera vad som sker på akutrummet, inte bara vad som skett innan ankomst till akutmottagningen.

Värde för patient och anhörig

– Sjuksköterskornas dokumentation i journalen kompletterar läkarnas. Så totalt sett täcker informationen oftast upp det sjukvården behöver. Men ur ett anhörigperspektiv är det tunt. De undrar oftast vad som skett och kan inte få information via sjuksköterskans dokumentation utan får vänta på läkarens.

– Och det är oftast inte mycket som behövs. Det räcker att sjuksköterskan skriver ”HLR utförd enligt handlingsplan”. En liten notering som gör journalen så mycket mer värdefull för patienten och de anhöriga, säger Susanne Jussén.

Länk till Poster i PDF-version