2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Robot-operation med ”Eldfluga” kan hjälpa cancerpatienter

På Capio S:t Görans sjukhus användes under slutet av februari en ny metod under en robotassisterad njurcanceroperation, där ett särskilt färgämne med fluorescens gjorde den friska vävnaden runt tumören ”självlysande”. Den nya metoden gjorde det möjligt att utföra operationen med njursparande metod, där bara en del av njuren tas bort istället för hela. Operationen med denna teknik är den första kliniskt utförda i Sverige* sedan den nya tekniken presenterades på en robotkirurgikonferens i Stockholm i höstas.

Det berättar överläkare Lars Häggarth, som är sektionschef för Urologisektionen på sjukhuset, där bl.a. njur- och prostatacancer behandlas.

– Behandlingen av njurtumörer går mot allt bättre och förfinade metoder. I det nationella vårdprogrammet för njurcancer finns en målsättning att små tumörer (d.v.s. högst 4 cm) ska opereras med njursparande teknik i mer än 60 % av fallen, vilket är en hög ambition. Svårigheten ligger här i att avgränsa vad som är frisk respektive sjuk vävnad, förklarar Lars.

Den nya metoden som kallas ”Firefly” (engelska för eldfluga) går ut på att ett fluorescerande ämne injiceras i patienten under en titthåls-operation med robotassisterad teknik.  Som vanligt vid robotoperationer används en speciell kamera som ger kirurgen en tredimensionell vy av operationsområdet.

Ökad precision med självlysande ämne

Det unika i detta fall är att när en ljuskälla avger ljus med en viss frekvens så lyser det fluorescerande ämnet upp. Via kameran kan sedan operationsteamet följa live hur ämnet tas upp och lyser allt starkare i blodkärl och vävnad. Beroende på koncentration och typ av vävnad så lyser det olika starkt, vilket gör det lättare att se vad som t.ex. är cancervävnad eller inte. På så kan precisionen öka vid olika ingrepp, t.ex. när man väljer att bara ta bort en del av en tumörangripen njure, istället för att ta bort hela njuren. Tekniken kan även användas vid ändtarms- och rektalcancer. 

– Det är här som ”Firefly” kommer in i bilden, då man kan arbeta med större precision. Man ser vilka delar av njuren som är avstängd från cirkulation, och man kan ofta se att frisk och sjuk vävnad tar upp det fluorescerande medlet olika och kan därmed operera bort med adekvat marginal, förklarar Lars Häggarth.

Den ”premiär-operation” som genomfördes med ”Firefly” kunde genomföras planenligt så att enbart tumören togs bort, och provsvar efteråt visade inga spår av kvarvarande cancerceller. Patienten mådde utmärkt efter operationen och kunde lämna sjukhuset efter två dagar.

Fler cancerpatienter kan få behålla del av njuren

På lång sikt innebär möjligheterna med robotassisterad kirurgi och ”Firefly” att fler njurcancerpatienter kan behandlas enligt målen i det nationella vårdprogrammet, och kan behålla en del av sin njure efter operation. 

– Vi på Capio S:t Görans Sjukhus räknar med att systematiskt kunna använda den här möjligheten att spara njure. Av de ca 40 patienter vi räknar med att operera i år tror vi att ungefär hälften skulle kunna ha nytta av den här metoden, beroende på tumörens utseende och storlek samt patientens allmänna hälsotillstånd, förklarar Lars Häggarth.

 *enligt uppgift från tillverkaren Intuitive Surgical

För mer information kontakta:

Överläkare
Lars Häggarth,
Tel: 08-5870 10 00 (vxl)
E-post: lars.haggarth@capiostgoran.se

Informatör
Anders Persson
Tel: 08-5870 2766, mobil: 073-901 26 99,
E-post: anders.persson@capiostgoran.se

Bilder från operationen