Konkurrensverket har genomfört en platsundersökning på Capio S:t Görans sjukhus

Konkurrensverket har den 12 juni 2012 genomfört en platsundersökning på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm som avser tidigare upphandlingar inom klinisk fysiologi.

Konkurrensverkets platsundersökning avser två upphandlingar inom den medicinska specialiteten klinisk fysiologi åren 2003 och 2008 och samarbete inom detta område. Capio S:t Göran har sedan lång tid tillbaka varit underleverantör inom olika delar av klinisk fysiologi, vilket är känt av berörda parter. Detta förhållande har också angivits i anbud inom området klinisk fysiologi.

Båda upphandlingarna rörde separata uppdrag som är helt fristående från Capios huvudavtal med Stockholms Läns Landsting avseende driften av akutsjukvården vid S:t Göran. Platsundersökningen har således inte något samband med den nyligen avslutade upphandlingen av akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus.

Capio samarbetar i alla avseenden med Konkurrensverket och deltar i den fortsatta utredningen för att vara Konkurrensverket behjälpliga.

För information:

Britta Wallgren, VD, Capio S:t Görans sjukhus

Telefon: 08-5870 2050

Anders Persson, Informatör, Capio S:t Görans sjukhus

Telefon: 073-901 2699