2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Konkurrensverket har genomfört en platsundersökning på Capio S:t Görans sjukhus

Konkurrensverket har den 12 juni 2012 genomfört en platsundersökning på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm som avser tidigare upphandlingar inom klinisk fysiologi.

Konkurrensverkets platsundersökning avser två upphandlingar inom den medicinska specialiteten klinisk fysiologi åren 2003 och 2008 och samarbete inom detta område. Capio S:t Göran har sedan lång tid tillbaka varit underleverantör inom olika delar av klinisk fysiologi, vilket är känt av berörda parter. Detta förhållande har också angivits i anbud inom området klinisk fysiologi.

Båda upphandlingarna rörde separata uppdrag som är helt fristående från Capios huvudavtal med Stockholms Läns Landsting avseende driften av akutsjukvården vid S:t Göran. Platsundersökningen har således inte något samband med den nyligen avslutade upphandlingen av akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus.

Capio samarbetar i alla avseenden med Konkurrensverket och deltar i den fortsatta utredningen för att vara Konkurrensverket behjälpliga.

För information:

Britta Wallgren, VD, Capio S:t Görans sjukhus

Telefon: 08-5870 2050

Anders Persson, Informatör, Capio S:t Görans sjukhus

Telefon: 073-901 2699