Capio S:t Görans Sjukhus specialistmottagning vid Brommaplan stänger

Från och med årsskiftet 2012/2013 kommer sjukhusets specialistmottagning på Klädesvägen 12 vid Brommaplan att stänga.

Bakgrunden till detta är det nya vårdavtalet för 2013 mellan Stockholms Läns Landsting och Capio S:t Görans Sjukhus, som inte tillåter oss att bedriva denna typ av mottagning utanför S:t Göran sjukhusområde. Vi beklagar denna förändring och den eventuella olägenhet det orsakar våra besökare och remittenter.

De patienter som har besök inbokade på Brommaplans specialistmottagning efter den 1/1 2013 kommer att få en ny kallelse till mottagningar på Capio S:t Görans Sjukhus.

– Brommamottagningen startade på landstingets initiativ och har uppskattats av våra patienter och remittenter. Den har dessutom avlastat medicinmottagningen vid S:t Görans sjukhus, säger PA Dahlberg, vice VD för Capio S:t Görans Sjukhus, i en kommentar.  

Fakta: Brommaplans specialistmottagning

  • Startades 2005 som en del av SLL:s satsning på närsjukvård i västerort.
  • Mottagningsverksamhet inom gastroenterologi, stroke och kardiologi. 
  • Har haft c:a 3 000 besök per år.

För mer information kontakta:

Carola Rydbeck, vårdenhetschef Brommaplans specialistmottagning
Tel: 08-5870 2840
E-post: carola.rydbeck@capiostgoran.se

Anders Persson, Informatör
Tel: 08-5870 2766, mobil: 073-901 2699
E-post: anders.persson@capiostgoran.se