2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capio S:t Görans Sjukhus specialistmottagning vid Brommaplan stänger

Från och med årsskiftet 2012/2013 kommer sjukhusets specialistmottagning på Klädesvägen 12 vid Brommaplan att stänga.

Bakgrunden till detta är det nya vårdavtalet för 2013 mellan Stockholms Läns Landsting och Capio S:t Görans Sjukhus, som inte tillåter oss att bedriva denna typ av mottagning utanför S:t Göran sjukhusområde. Vi beklagar denna förändring och den eventuella olägenhet det orsakar våra besökare och remittenter.

De patienter som har besök inbokade på Brommaplans specialistmottagning efter den 1/1 2013 kommer att få en ny kallelse till mottagningar på Capio S:t Görans Sjukhus.

– Brommamottagningen startade på landstingets initiativ och har uppskattats av våra patienter och remittenter. Den har dessutom avlastat medicinmottagningen vid S:t Görans sjukhus, säger PA Dahlberg, vice VD för Capio S:t Görans Sjukhus, i en kommentar.  

Fakta: Brommaplans specialistmottagning

  • Startades 2005 som en del av SLL:s satsning på närsjukvård i västerort.
  • Mottagningsverksamhet inom gastroenterologi, stroke och kardiologi. 
  • Har haft c:a 3 000 besök per år.

För mer information kontakta:

Carola Rydbeck, vårdenhetschef Brommaplans specialistmottagning
Tel: 08-5870 2840
E-post: carola.rydbeck@capiostgoran.se

Anders Persson, Informatör
Tel: 08-5870 2766, mobil: 073-901 2699
E-post: anders.persson@capiostgoran.se