2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Sjukhuset åter i normalläge

Den 17 juli togs beslut att gå från stabsläge till normalläge. Sjukhuset har varit i förstärkningsläge sedan 16 mars och i stabsläge från 2 juli.

Det har som mest funnits cirka 130 patienter Covidpositiva patienter på vårdavdelningar och IVA. Patientinflödet och behovet av slutenvård har successivt minskat, och därigenom antalet minskade vårdplatser för Covid-positiva .

Vi är beredda att, när omständigheterna hos oss och i regionen så kräver, snabbt justera vårt beredskapsläge.

Det kommer råda fortsatt besöksförbud till och med minst vecka 34. Det råder även fotoförbud på på sjukhuset.