2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Patientsäkerhetsberättelse för 2019

Nu finns Patientsäkerhetsberättelse 2019 för Capio S:t Görans Sjukhus publicerad.

I den beskrivs hur Capio S:t Görans sjukhus systematiskt arbetar för en god patientsäkerhet, hur vi hanterar avvikande händelser och hur vår organisation för att ta emot synpunkter och klagomål ser ut.

Läs Patientsäkerhetsberättelse 2019