2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Missvisande uppgifter i Dagens Industri om skyddsutrustning på Akutmottagningen

På Dagens Industris webbsida anges i dag 16/3 17:02 att medarbetare på Akutmottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus inte skulle använda korrekt skyddsutrustning vid mottagandet av patienter med luftvägssymtom. Det stämmer inte.

Bland annat hävdas i artikeln att endast ”enkla munskydd” används. Den utrustning som används på Akutmottagningen är den som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm, d.v.s. vätskeavvisande engångsskyddsrock eller långärmat plastförkläde, kirurgiskt munskydd, visir eller skyddsglasögon och undersökningshandskar.

Den används hela tiden när medarbetare tar emot de patienter som har luftvägssymtom, för att skydda medarbetare från smitta, och minska risk för smittspridning.

Det är nu av yttersta vikt att också den information som sprids om sjukvården är korrekt för att bibehålla tryggheten hos vårdpersonalen och upprätthålla en hög patientsäkerhet.

Peter Holm, VD, Capio S:t Görans Sjukhus.