2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning för 2019

För 27:e året i rad presenteras sjukhusets kvalitetsredovisning. Här hittar du kvalitetsresultat för våra olika patientflöden, sjukhusgemensamma resultat och beskrivningar av våra olika verksamheter.

Bild nyhet.jpg

Nytt för i år är den mer övergripande presentationen av en del av sjukhusets förbättringsarbeten, vid namn "Förbättringsarbeten 2019". Varje enhet visar också mer nyanserade beskrivningar av pågående och planerade förbättringsarbeten och projekt inom respektive patientflöde, samt analyser av resultat.

Läs Kvalitetsredovisningen för 2019 här.