2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kommentar till Aftonbladets ledarsida 28/2

I Svenska Dagbladets artikel ”Permanent kris på SÖS – varför lyckas S:t Görans?” från 25/2 jämförs akutmottagningarna på Södersjukhuset och Capio S:t Görans Sjukhus, bl.a. avseende väntetider, resultat och patientunderlag.

I SvD:s artikel beskrivs hur akutmottagningen på Capio S:t Göran ”knäckt koden för en välfungerande akutvård”.

På Aftonbladets ledarsida kommenteras denna i dag 28/2 med texten ”Rika och högutbildade är rena vårddrömmen”. I denna påstås att skillnaderna mellan akutmottagningarna beror på skillnader i patientunderlag.

Med anledning av dessa artiklar vill vi föra fram följande fakta om vår verksamhet på Capio S:t Görans Sjukhus.

  • Sjukhusets primära serviceområde är socioekonomiskt blandat. Vi tar emot patienter från såväl Bromma, Östermalm och Kungsholmen, som Rinkeby, Spånga och Tensta. Alla patienter har rätt att söka vård på den akutmottagning de själva önskar och vi har de senaste åren sett att antalet patienter från Södersjukhusets serviceområde som söker på S:t Göran ökat med 50%. Vi har totalt sett över 100 000 besök per år på vår akutmottagning, som därmed är störst i länet.
  • På S:t Görans sjukhusområde finns även psykiatrisk akutmottagning för hela länet, beroendevård och sprututbytesprogram. Patienter därifrån behöver ofta även somatisk vård på vår akutmottagning och sänker medelåldern på de sökande något men minskar inte vårdtyngden på akutmottagningen.
  • Genomsnittspatienten som lagts in akut och vårdas på Capio S:t Göran är 73 år (medianålder). I den senaste av landstinget gjorda jämförelsen mellan akutsjukhusen (Capio S:t Göran, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, Benchmarking av sjukhusens effektivitet 2015) konstaterades att Capio S:t Görans medicinkliniker hade en större andel av de allra äldsta (>80 år).
  • Vårdtillfällena på sjukhusen beskrivs i ett klassificeringssystem, DRG, beroende på vilken diagnos patienten vårdas för och komplicerande andra sjukdomar. Vid den ovan nämnda jämförelsen mellan akutsjukhusen hade den genomsnittlige patienten på Capio S:t Göran mer resurskrävande sjukdomar än de andra sjukhusen enligt detta beskrivningssystem.