2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

En patient på Capio S:t Görans sjukhus testad positivt för covid-19

Under söndag kväll 8 mars fick en patient vid Capio S:t Görans sjukhus provsvar som visade sig vara smittad av det nya coronaviruset. Patienten vårdas nu isolerat vid infektionsklinik och smittspårning har påbörjats. Capio S:t Görans sjukhus och Smittskydd Stockholm samverkar nu för att identifiera personer som kan ha blivit utsatta för smitta och åtgärder för dessa.

Capio S:t Görans sjukhus har gått upp i stabsläge för att kunna ta snabba beslut och underlätta samarbete inom sjukhuset samt med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien och den Regionala särskilda sjukvårdsledningen inom Region Stockholm.

Patienten hade ingen känd resa till något riskområde eller kontakt med personer som är konstaterat smittade.

Medarbetare som kan ha haft kontakt med patienten är tagna ur tjänst till dess att Smittskydd Stockholm gjort sin bedömning om de utsatts för risk för smitta.

Capio S:t Görans sjukhus är öppet som vanligt.

– Detta är en situation som vi är förberedda på. Vi arbetar nu brett, i samarbete med resurser från Smittskydd Stockholm, för att identifiera medarbetare och andra personer som eventuellt kan ha varit i nära kontakt, och stötta dem. Vårt fokus nu är att fortsätta bedriva vården på sjukhuset med hög säkerhet och medvetenhet, och fortsätta vara uppmärksamma på och följa instruktioner från Smittskydd för att förhindra spridning av covid-19, säger Peter Holm, VD för Capio S:t Görans Sjukhus. 

Uppdatering 2020-03-09 17:30

Tidigare under dagen misstänktes att ytterligare en patient som vårdats vid sjukhuset hade covid-19, men vid förnyad provtagning var det provet negativt, d.v.s. ingen smitta. Detta innebär att vi endast har ett fall av patient med bekräftad smitta som befunnit sig på sjukhuset. Smittspårningen relaterat till detta fortsätter enligt plan.

Information till patienter/anhöriga

Om du har symptom och tror att du blivit smittad av nya coranaviruset kontakta 1177 Vårdguiden (ring 1177) för vägledning och hänvisning till vård. Ring 112 om du behöver akut medicinsk vård, berätta för dem om din resa och dina symtom.

För allmän rådgivning och frågor kring nya coronaviruset kan du ringa informationsnumret 113 13. 

Du kan även läsa mer här.

För information till media:

För mer information om aktuellt läge kring spridning av Covid-19, kontakta Region Stockholms pressfunktion för kontakt med Smittskydd Stockholm, 08-123 131 48

För mer information om hanteringen på Capio S:t Görans Sjukhus kontakta Anders Persson, informatör, 08-5870 2043.