2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capio S:t Göran bästa mindre sjukhuset 2019 i Dagens Medicins ranking

Prisutdelning för "Bästa mindre sjukhuset 2019" på Akutmottagningen

Hög medicinsk kvalitet, hög effektivitet och korta väntetider. Det är några av faktorerna bakom förstaplatsen i rankingen ”Bästa sjukhuset 2019", i kategorin mindre sjukhus.

Peter-Holm-2.jpg– Det är fantastiskt roligt att återigen hamna i toppen av rankningen. Särskilt roligt är det att veta att det är tack vare alla medarbetares engagemang både i vardagsarbetet, men också vilja till att hitta ständiga sätt att utveckla vården och hur vi jobbar, säger Capio S:t Görans Sjukhus VD Peter Holm i en kommentar.

Rankingen finns att läsa i senaste numret av Dagens Medicin, och på tidningens hemsida. För de mindre sjukhusen (20 st) används drygt 50 indikatorer i rankingen. Av dessa väger medicinsk kvalitet högst, men även hur sjukhuset klarar vårdgarantin, liksom patientenkäter, väntetider på akuten, vårdplatsläget, effektivitet, förekomst av trycksår och personalens följsamhet till kläd- och hygienrutiner vägs in.

I kategorin mindre sjukhus så rankas Capio S:t Göran främst vad gäller medicinsk kvalitet och ekonomisk effektivitet, och bedöms sammantaget som ”Bästa mindre sjukhuset 2019”.

Förbättring trots ökat akutuppdrag

– Att vi lyckats med att fortsätta förbättra oss, även under de år som sjukhuset har fått en stor ökning av vårt akutuppdrag, gör prestationen ännu mer anmärkningsvärd. Även vi brottas naturligtvis med utmaningar såsom arbetsmiljö och arbetsbelastning, inte minst på akutmottagningen, men jag tror att denna uppskattning kan sporra oss vidare, tillägger Peter Holm.

För mer information/intervjuförfrågningar från media

Anders Persson, informatör, Capio S:t Görans Sjukhus

Mobil: 073-901 26 99. Epost: anders.persson@capiostgoran.se