2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Smittspårning efter patient med mässling på Akutmottagningen

Just nu pågår så kallad smittspårning på sjukkhuset med anledning av att en patient som besökt Akutmottagningen under lördag kväll 9/2 visat sig haft mässlingen.

När mässling upptäcks hos en person i Sverige gör en läkare en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft. De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.

Du som har besökt Akutmottagningen under aktuell tidpunkt kommer att bli kontaktad.

För mer information om mässlingen och hur en smittspårning går till läs mer på 1177 Vårdguidens hemsida

För mer information till media kontakta i första hand Smittskyddsläkaren via Hälso-och sjukvårdsförvaltningens presstelefon 08-123 131 48.

För information om handläggningen lokalt på Capio S:t Görans Sjukhus kontakta Anders Persson, informatör, tel 08-5870 2043