Patientsäkerhetsberättelse för 2018

Nu finns Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Capio S:t Görans Sjukhus publicerad.

I den beskrivs hur Capio S:t Görans sjukhus systematiskt arbetar för en god patientsäkerhet, hur vi hanterar avvikande händelser och hur vår organisation för att ta emot synpunkter och klagomål ser ut.

Läs Patientsäkerhetsberättelse 2018