2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare nr 3 2019

Förberedelser för förlossning, inflytt i nya hus, och öppnandet av nya operationssalar. Det kan du läsa om i höstens första nummer av vår personaltidning Communicare, som har en stor lokal-special.

Du kan också hitta artiklar om om vårt fokus på förbättringsarbete enligt lean-principer, höstens spännande aktivitetstävling och mycket annat.

Hoppas på trevlig läsning - den tryckta tidningen kommer ut under nästa vecka. 

Communicare Nr  3 2019