2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare nr 1 2019

I årets första nummer av vår personaltidning berättar vi om många nyheter; personalbostäder införs till sommaren, fokus på medarbetare och förbättringsarbete i årets verksamhetsplan, samt en intervju med patienten Daniel som föreläser för vården.

Den digitala upplagan finns nu tillgänglig. Den tryckta tidningen kommer ut inom kort.