Läs Communicare nr 1 2019

I årets första nummer av vår personaltidning berättar vi om många nyheter; personalbostäder införs till sommaren, fokus på medarbetare och förbättringsarbete i årets verksamhetsplan, samt en intervju med patienten Daniel som föreläser för vården.

Den digitala upplagan finns nu tillgänglig. Den tryckta tidningen kommer ut inom kort.