2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning för 2018

För 26:e året i rad presenteras sjukhusets kvalitetsredovisning. I den hittar du kvalitetsresultat för våra olika patientflöden, sjukhusgemensamma resultat och beskrivningar av våra olika verksamheter.

I den hittar du kvalitetsresultat för våra olika patientflöden, sjukhusgemensamma resultat och beskrivningar av våra olika verksamheter. 

Du hittar också analys av resultat samt beskrivningar av pågående och planerade förbättringsarbeten och projekt inom våra patientflöden.

I år har kvalitetsredovisningen fått en uppdaterad grafisk form, för ett mer modernt och lättläst utseende.  

Läs Kvalitetsredovisning 2018