2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ingrid Svanell är ny sjukhuspastor

Ingrid Svanell, sjukhuspastor

Sedan januari är Ingrid Svanell ny sjukhuspastor i Sjukhuskyrkan S:t Göran. Hon sökte sig hit för mötet med människor, och för att det är det sjukhus hon vill vara på.

Ingrid Svanell har tidigare arbetat som församlingspastor inom pingströrelsen, och även varit verksamhetsledare nationellt för pingströrelsen. Där arbetade hon med frågor kring utveckling, organisation, utbildning och handledning. Men närmast kommer hon från något helt annat – nämligen att arbeta som florist.

”Roligt och spännande att vara här”

Efter tio som verksamhetsledare kände Ingrid Svanell att hon att hon ville göra något annat, lite mer kreativt. Så hon omskolade sig till florist och arbetade som det i några år. 

Men så småningom kom längtan tillbaka efter djupare kontakt och möten med människor. Hon tittade efter lediga pastorstjänster, såg annonsen och kände att S:t Göran var det sjukhus som hon ville arbeta på.

– Det är ett nytt jobb, nytt uppdrag och ny miljö. Men jag har känt mig väldigt välkomnad och bra bemött. Så det känns väldigt roligt och spännande att vara här, säger Ingrid Svanell.

Att göra skillnad ”här och nu”

Från sitt tidigare församlingsarbete är hon van att möta människor i svåra situationer. Men en skillnad är att arbetet som sjukhuspastor i akutsjukvården blir mycket mer ”här och nu”, reflekterar Ingrid Svanell.  

– Jag är inte rädd för människors smärta, eller att tala om svåra saker. Men det som är lite ovant för mig är att här på sjukhuset så möts vi en kort tid, och sedan kanske aldrig mer. Människor är här för att något oväntat och oönskat har hänt, och man har några korta stunder på sig att försöka göra en positiv skillnad, berättar hon.  

Att finnas där som medmänniska

Sedan hon började här på S:t Göran har hon lagt mycket av sin tid till uppsökande verksamhet, att träffa och stötta patienter, anhöriga och medarbetare, på plats eller i Sjukhuskyrkans lokaler. Det har varit väldigt givande, men kräver också en särskild känslighet och respekt, berättar hon. 

– Jag är på besök i andras liv, och på andras arbetsplatser. Mitt uppdrag som sjukhuspastor är att lyssna på andra och att finnas där. Jag kan ju inget om diagnoser eller mediciner, och kan inte ge några råd om vård. Men att jag finns där, som en medmänniska som inte tillhör själva vården, kan ibland vara skönt, och jag tror det gör att man kan prata om andra saker och på ett annat sätt, säger Ingrid Svanell.  

Reflektion och möte med människor

Hon har också börjat medverka i de reflektionsgrupper för medarbetare inom vården som Sjukhuskyrkan organiserar. Att få ägna så mycket av sin tid till samtal och stöd, är något hon uppskattar med uppdraget.

– Här får jag ägna mig åt det verkligt goda pastorsuppdraget, att möta människor, och det tycker jag är väldigt roligt, säger Ingrid Svanell.