2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Mammografin vinner mark under Järvaveckan

Marie Lyckman-Svanberg, Gabriella Arraya och Anna Kejsner tar emot besökare i montern.

Järvaveckan drog igång onsdagen den 12 juni på Spånga idrottsplats. Sjukhusets Mammografi har ett eget tält och finns där både den 12 och 13 juni med många erfarna medarbetare. En ny informationsfilm om mammografi på åtta språk har tagits fram och lockar besökare till tältet.

Målet är att nå ut till fler kvinnor från Tensta och Spånga-området. Här är det färre kvinnor som väljer att göra mammografi än andra delar av sjukhusets upptagningsområde.

 

Informationsfilm på åtta språk

En informationsfilm om mammografi på hela åtta språk har tagits fram med stor insats från medarbetarna själva och visades i tältet. Med en enkel QR-kod och en liten godispåse lockas nu tältbesökarna att se filmen på valfritt språk. 

 

Under torsdagen den 13 juni är öppettiderna kl. 14-21 för Järvaveckan och Mammografin hälsar alla intresserade välkomna till sitt tält.

Länk till mammografifilmen på olika språk hittar du här:

Svenska

Somaliska

Spanska

Ryska

Persiska

Arabiska

Tigrinja

Amarinja

Mammografi på åtta språk

Länk till mammografins webbsida hittar du här: 
https://bit.ly/2WEfRKP