Capio S:t Görans Sjukhus öppnar förlossningsklinik 2022

Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade i dag 27/8 att Capio S:t Görans Sjukhus får i uppdrag att starta en förlossningsenhet.

Verksamheten ska starta år 2022, med en successiv ökning av antalet förlossningar upp till 4000 förlossningar per år. Uppdraget innefattar förlossningar från och med graviditetsvecka 37. Lokaler för förlossningen är under färdigställande på sjukhusområdet.

Detta för att säkerställa att det inom länet finns nödvändig förlossningskapacitet utifrån prognostiserade behov.