2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

AI kan ge bättre cancerscreening

I det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Radiology publicerades igår en studie om hur AI kan värdera risken för en kvinna att drabbas bröstcancer. Bakom studien ligger bl.a Karin Dembrower, bröstradiolog vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet.

Svenska kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografiundersökning vartannat år inom programmet för bröstcancerscreening i Sverige. Kvinnornas bilder granskas av två oberoende radiologer. Trots ett väl utvecklat screeningprogram med hög närvaro dyker det upp cancer mellan kvinnans screeningtillfällen, så kallade intervallcancrar. Intervallcancrar är ofta mer avancerade och kopplade till en ökad dödlighet. Det finns en möjlighet att förbättra screeningen om man kan avgöra vilka kvinnor som har ökad risk att drabbas av bröstcancer.

AI hittar mönster för cancerrisk

Nu har Karin Dembrower, bröstradiolog vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet, tillsammans med forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset (Fredrik Strand) och Kungliga Tekniska Högskolan (Kevin Smith) utvecklat och testat en algoritm för detta baserad på artificiell intelligens, AI.

Forskargruppen har tillgång till en databas med totalt över 2 miljoner mammografibilder som kan användas för att testa nya AI-algoritmer. Detaljer kring databasen presenterades i början av december på världens största röntgenkongress, RSNA:s årliga möte, i Chicago.  Den nya algoritmen kan analysera kvinnans mammografibilder på ett djupgående sätt. 

– AI kan hitta mönster i bilderna som gör att vi kan göra effektivare och bättre bedömningar av enskilda kvinnors risk att inom 2-5 år drabbas av bröstcancer, säger Karin Dembrower.

Fler med ökad risk hittades med AI

Algoritmen fick träna på 10 000 mammografibilder tagna mellan år 2008 och 2012 i Sockholms läns landsting. I testmaterialet ingick bilder från 2 283 kvinnor, varav 278 senare fick en bröstcancerdiagnos. 

– Med AI hittades fler kvinnor som hade ökad risk, än om man som i dag utgår från ålder och brösttäthet, säger hon. Med AI missade man man färre lymfkörtelpositiva samt höggradiga cancrar, berättar Karin Dembrower.

Resultaten publiceras i tidskriften Radiology. Nu planerar forskarna att göra en klinisk studie, för att testa AI vid mammografiscreening i Stockholm. Förhoppningsvis kan studien starta under 2020.

Artikeln finns att läsa på Radiology:s webbplats