2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bättre för patienter och personal med ny utrustning för stereotaktisk biopsi

Mehri Kan, Ann Petersen, Susan Andersson, Marina Janicijevic, Karin Dembrower och Ayda Sanchez från Mammografiavdelningen vid den nya utrustningen för stereotaktisk biopsi.

Sedan drygt 3 veckor tillbaka finns det en ny utrustning för stereotaktisk biopsi på Mammografiavdelningen på Bröstcentrum. Det är den första i Sverige i sitt slag, med många funktioner och finesser som förbättrar provtagningen både för patienter och personal.

Den stereotaktiska provtagningen används när man behöver ta ett vävnadsprov från en förändring i bröstet som inte är synlig på ultraljud. Det är i första hand mikroförkalkningar som man tar prov på, men även förtätningar som inte syns med ultraljud kan vara föremål för provtagning. Detta berör ca 200 kvinnor per år på Mammografiavdelningen.

Bättre bildkvalitet och precision

Stereotaktisk provtagning innebär i korthet att man via två mammografibilder, tagna ur olika vinklar, kan beräkna på vilket djup en lesion är belägen, så att nålen hamnar på rätt ställe i det komprimerade bröstet. Denna typ av utrustning har funnits tidigare på Mammografiavdelningen, men denna variant är en helt ny vidareutveckling av den gamla utrustningen. Den stora skillnaden är att man kan ta bilder med så kallad tomosyntes (en slags skiktröntgen) utöver vanlig mammografi, vilket gör att precisionen kan öka. Även bildkvaliteten har avsevärt förbättrats.

– Det går snabbare och ger en bättre precision, förklarar bröstradiologen Marina Janicijevic.

"Underlättar för personal och patienter"

En annan nyhet är det vakuumsystem som hör till biopsi-utrustningen, och som används för att ”suga ut” provet och förbereda för analys. Direkt efter provtagning röntgas vävnadsprovet som tagits och man kan bestämma sig momentant för om man är nöjd eller om man vill ta fler vävnadsprover innan provet skickas till patologen.  

 – Detta underlättar mycket, både för oss i personalen, och för patienterna, berättar Ann Petersen, biträdande vårdenhetschef på Mammografiavdelningen.

Under januari har medarbetarna på Mammografiavdelningen utbildats för den nya utrustningen, och till och med fått prova på att själva lägga sig på undersökningsbänken.