Välkommen till informationsträff om endokrin läkemedelsbehandling vid bröstcancer 3/5

Medarbetare från sjukhuset berättar om endokrin behandling* med läkemedel vid bröstcancer.

Tamoxifen, Letrozol, Anastrozole, Exemestan, Zoladex

Tid: Torsdag den 3/5 kl 16:30-18:00

Plats: Hörsalen (Hiss C, Plan 2)

Medverkande:

Onkolog Erika Isaksson-Friman 

samt fysio/lymfterapeut, kurator, dietist och onkologisjuksköterska från Bröstcentrum