2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Välkommen till informationsträff om endokrin läkemedelsbehandling vid bröstcancer 3/5

Medarbetare från sjukhuset berättar om endokrin behandling* med läkemedel vid bröstcancer.

Tamoxifen, Letrozol, Anastrozole, Exemestan, Zoladex

Tid: Torsdag den 3/5 kl 16:30-18:00

Plats: Hörsalen (Hiss C, Plan 2)

Medverkande:

Onkolog Erika Isaksson-Friman 

samt fysio/lymfterapeut, kurator, dietist och onkologisjuksköterska från Bröstcentrum