2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Smittspårning pågår efter mässlingsfall 1/5

Under natten den 1/5 inkom en patient till Akutmottagningen, som sedan verifierats som mässlingsfall. Därför gör nu sjukhuset och Smittskydd Stockholm en smittspårning enligt rutin.

Det innebär att vi kontakter de patienter eller besökare, som kan ha kommit i kontakt med mässlingspatienten, och som inte har fullgott vaccinationsskydd sedan tidigare.

Dessa kontaktas per telefon eller brev, och erbjuds förebyggande vaccination/behandling. 

Om du är orolig för att du kan ha drabbats av mässlingen, kontakta i första hand 1177 Vårdguiden per telefon för rådgivning. Här kan du läsa mer om mässling och vaccination