2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ricard Miedel är ny verksamhetschef för Ortopedkliniken

I september blev Ricard Miedel ny verksamhetschef för Ortopedkliniken. Han efterträder Tobias Wirén, som går vidare till uppdrag som chef för affärsområde Capio Ortopedi.

Ricard Miedel är ortopedspecialist sedan 1996, med senare fokus på elektiv kirurgi. Han har lång erfarenhet från Södersjukhuset där han även varit läkarchef och t.f. verksamhetschef för Ortopedkliniken.

Ricard disputerade 2011 på en klinisk avhandling om behandling av höftfrakturer. Han kommer närmast från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där han arbetat som läkarchef inom ortopedi.

Kvalitet och kompetens

En faktor som lockat honom hit till Capio S:t Göran är det goda kollegiala renommé för kvalitet och kompetens som sjukhuset och Ortopedkliniken har i Stockholm. En annan är att få arbeta med förbättringsarbete i små, ständiga steg. Att Capio S:t Göran är ett ”lagom stort sjukhus” spelade också in, berättar Ricard Miedel.

Hans fokus framåt är att fortsätta arbetet med att profilera Ortopedkliniken, och bibehålla en god balans mellan akuta och elektiva patientflöden. Att bibehålla och utveckla den goda arbetsmiljön och arbetsglädjen på kliniken är ett annat viktigt fokusområde.