2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Positiva svar från dialog med patienter

Igår stod Utvecklingsgruppen i huvudentrén och frågade patienter vad de tycker om vården. Målet är att utveckla dialogen med våra patienter, och få förslag till förbättring.


Jessica Ekberg Collin, Anna Zerne och Helena Edrén från Utvecklingsgruppen.

De har fått fin respons, och återkommande fraser är ”superbra” och ”snabbare än andra ställen”.
– Vi pratade med en man som berättade att den enda gången han hade varit missnöjd var när vi ville skicka honom till ett annat sjukhus. Det ville han inte, för han ville vara kvar här, berättar vårdutvecklare Anna Zerne, från Utvecklingsgruppen.

Patienterna uppskattar kontinuiteten på Capio S:t Göran. Att de allt som oftast får hålla sig till samma läkare, och att personalen tar sig tid att berätta och förklara. Flera uppskattar dessutom återbesöken och kontakten med vården efter den akuta fasen.

”Att få tag på det där mellan raderna”

– Vi vill få tag på det där ”mellan raderna”. Det som inte kommer med i en enkät som bara innehåller ja och nej eller en skala mellan 1-5, utan de mer personliga formuleringarna av svaren, säger Anna Zerne.

De har fått fler förslag från patienter på hur vården kan agera. Ett exempel var en patient som önskade sig en mer heltäckande information om sin kommande vård, och inte bara nästa steg. Hon önskade att vården kunde anpassa sig mer efter varje persons individuella behov, berättar projektledare Helena Edrén, från Utvecklingsgruppen.

”Det här är guld”

– Det här är guld! Tänk att vi får göra det här på vår arbetstid. Få tid till att prata med de viktigaste personerna vi har på sjukhuset, och visa dem att de är just det – viktiga, säger Anna Zerne.

En förhoppning är att fortsätta fånga upp patientsynpunkter på detta vis.
– Jag tror att fler medarbetare hade uppskattat att få höra den positiva respons som vi har fått höra idag, säger Helena Edrén.


Jessica Ekberg Collin, projektledare från Utvecklingsgruppen, samtalar med en patient.