2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Pilotprojekt för digital vård på Bröstcentrum Kirurgi

Maria Gränström och Annette Gerlach Nilsson i receptionen på Bröstcentrum Kirurgi

I dag 19/11 får patienter på Bröstcentrum kirurgi möjlighet att lämna in sin hälsodeklaration digitalt, istället för på papper, och ta emot kallelser till besök via den digitala brevlådan Kivra.

Det är ett pilotprojekt för att testa dessa digitala tjänster på sjukhuset. Formulären skickas till 1177 via journalsystemet Cosmic. För patienterna på Bröstcentrum Kirurgi betyder det att de uppmanas fylla i sin hälsodeklaration inför besök via 1177 Vårdguidens E-tjänster , och slipper fylla i på papper och ta med sig till besöket.

Det sparar också mycket tid för personalen på Bröstcentrum som slipper sitta och lägga in information manuellt. Den ifyllda informationen importeras automatiskt in till patientens journal.

− Det är helt enligt våra mål att automatisera, standardisera och förenkla med hjälp av IT. Det ger oss mer tid för det vi ska ägna oss åt, att stötta patienterna. Jag tror också att det är något som patienterna kommer att uppskatta att använda, berättar Maria Gränström, vårdenhetschef för Bröstcentrum Kirurgi. 

I pilotprojektet ingår de patienter som varit på mammografiscreening, och som kallas till besök hos kirurgläkare på Bröstcentrum. För patienter som inte kan eller vill lämna in hälsodeklarationen digitalt finns fortfarande möjlighet att göra den via papper.

De av dessa patienter som är registrerade i den digitala brevlådan Kivra kommer också att få sina kallelser in i denna elektroniskt. De som inte är registrerade i Kivra får den på papper som tidigare. 

Införandet av de digitala vårdfunktionerna har skett i ett samarbete mellan IT-avdelningen på sjukhuset och Bröstcentrum Kirurgi. Från IT-avdelningen har Ted Lindskog och Sofia Bendelius m.fl. arbetat med projektet, och på Bröstcentrum Kirurgi har Annette Gerlach Nilsson varit operativt ansvarig.