2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Pete har hittat vägar att hantera långvarig smärta

Pete Moore till vänster och Karsten Ahlbeck till höger.

Pete Moore är engelsman och lever med kronisk smärta, astma och kronisk led-inflammation. Han har sammanställt en mycket populär guide, ett material som kallas ”Pain-Tool- Kit” eller ”Att leva med smärta” på svenska. Guiden har han tagit fram tillsammans med sin familj, sina vänner och vårdpersonal.

Hans arbete med att hjälpa andra med långvarig smärta i självhjälpsgrupper och olika nätverk har lett till att han reser runt om i världen och berättar om sitt arbete och lär främst vårdpersonal hur de på bästa sätt ska hjälpa patienter som har långvarig smärta. Förra veckan besökte han Smärtkliniken på Capio S:t Görans sjukhus.

”Det är den egna insatsen hos den som har ont som är nyckeln till framgång. Vården försöker hjälpa till, men når inte ända fram ibland. Petes broschyr är ett utmärkt verktyg för att starta resan, naturligtvis med hjälp av andra, mot en framgångsrik behandling.” säger Karsten Ahlbeck, överläkare och chef på Smärtkliniken.

Be alltid om hjälp

“Det finns mycket du kan göra själv mot smärta och andra hälsoproblem, och det är inte så svårt som många tror. Allt handlar om att göra lite i taget. Be alltid om hjälp och stöd från läkare och annan vårdpersonal, familj, vänner och arbetskamrater. Med tiden växer ditt självförtroende och din känsla av kontroll.” säger Pete Moore.

Lider du av långvarig smärta? Du vet väl att du kan skriva en remiss/egenanmälan själv till Smärtrehabiliteringen. Läs mer om egenanmälan på 1177.se här.

Under juni månad 2018 kommer vi att publicera korta filmer på vår webbplats där Karsten Ahlbeck intervjuar Pete Moore om smärta och rehabilitering. Håll utkik på vår webb och i våra sociala medier efter filmerna.