2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Nya webbplatsen lyfter Smärtrehabiliteringen

Under hösten satsar Smärtrehabiliteringen vid Capio S:t Görans extra mycket på information. Föreläsningar och öppna informationskvällar är en del av satsningen. Nu har Smärtrehabiliteringen också fått en alldeles ny och fräsch webbplats. Den ska ge snabbare kontakt med patienterna.

– Vi har sett att de mallar som finns för sjukhusets webbplats begränsar oss. Vi har haft svårt att få ut den information vi behöver den vägen, säger Ewa Söderblom. Hon är chef för de medicinska sekreterarna på Smärtkliniken men också IT- och utvecklingsansvarig.

Smärtrehabiliteringen har också helt annorlunda förutsättningar för sin verksamhet.
– Ja, vi tillhör vårdval smärta och utmattning. Vi har inte samma avtal som övriga sjukhuset. Vi får därför inte ha våra lokaler på sjukhusområdet. Det är därför Smärtrehabiliteringen finns på adressen Drottningholmsvägen 30, i korsningen Drottningholmsvägen och Mariebergsgatan.

En annan miljö

– På vår webbplats vill vi kunna visa att vi erbjuder något annat; en lugn miljö som inte är så vårdbetonad. Där vi arbetar med livsstilsförändringar och betonar det friska.

Webbplatsen gör det också lätt för att göra en så kallad egenremiss till Smärtrehabiliteringen.
– Patienter som vill vända sig till oss behöver inte längre gå den långa vägen. Det underlättar mycket att vi har bra information på hemsidan, menar Ewa Söderblom.

På webbplatsen finns förutom viktiga fakta även filmade föreläsningar och engagerande patientberättelser. Via en länk kan man även nå den nya webbplatsen via sjukhusets webbplats. Ewa Söderblom tycker att den nya webbplatsen också bidrar till att övriga sjukhuset får upp ögonen för Smärtrehabiliteringen.

Lust och driv

– Vi finns inte på sjukhusområdet och blir osynliga. Vi får inte samma kontaktytor mot övriga sjukhuset som Smärtklinkens Smärtmottagning har. Vi vill bli bättre på att visa alla, även övriga sjukhuset, att vi finns. Och med vår nya webbplats får vi lättare nå ut till patienter och närstående.

En arbetsgrupp från Smärtrehabiliteringen har tillsammans med informationsavdelningen tagit fram den nya webbplatsen. Alla medarbetare på Smärtrehabiliteringen har varit med på olika sätt i arbetet och nästan alla är med på bild på webbplatsen.

– Lusten och drivet hos alla medarbetare som vill vara med är så viktig. Det har varit jätteroligt att alla har engagerat sig i arbetet på olika sätt. Vi är mycket stolta över vår nya webbplats, säger Ewa Söderblom.

Länk till nya webbplatsen