2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ny vårdavdelning AVA 21B har öppnat

VD Sofia Palmquist klipper invigningsbandet till AVA 21B

Den nya avdelningen ska ta emot den ökade mängden akutpatienter som kommer till Capio S:t Göran som en följd av omstyrningen av akutvården i Stockholm.

Och det råder inget tvivel om att AVA 21B är ett uppskattat tillskott av vårdplatser.  

– Redan halv 9 i dag kom de första telefonsamtalen om att lägga in patienter, innan vi ens hade öppnat, berättar Eva Granberg, vårdenhetschef för AVA 21B och AVA 37.  I sitt invigningstal tackade hon alla som varit med och arbetat för att kunna starta den nya vårdavdelningen så snabbt och smidigt.  

Invigningsbandet klipptes av vår VD Sofia Palmquist som välkomnade de nya medarbetarna på AVA 21B, tackade för insatserna med att starta upp, och framhöll hur viktig de nya avdelningen är för sjukhuset, vården i Stockholm och för våra patienter.

Kort om AVA 21B:
  • AVA 21B har 12 vårdplatser
  • AVA 21B tar emot patienter inom akutmedicin, kirurgi och ortopedi med förväntat kort vårdtid (under 48 timmar)
  • AVA 21B tillhör Akutkliniken och drivs i nära samarbete med AVA 37. Vårdenhetschef för båda avdelningarna är Eva Granberg.