2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ny skyltning på sjukhuset

Vår fastighetsvärd Locum byter just nu ut alla invändiga orienteringsskyltar på sjukhusets allmänna ytor. Arbetet påbörjades 11 juni och pågår till efter sommaren. Viktigt är att följa skyltningen från de olika hissarna i huvudbyggnaden som är nya målpunkter; hiss A, B och C.

De nya skyltarna innebär en enhetligare skyltning och säkerställer att tillgängligheten för alla tillgodoses. Målet är att det ska bli lättare för patienter, besökare och personal att hitta.

Nya skyltar sätts upp och gamla monteras ned. En större informationstavla med karta har nu monteras i entrén. När huvudentréns omskyltning är klar fortsätter arbetet inåt och uppåt i byggnaderna. Övriga byggnader på sjukhusområdet är planerade att få nya skyltar efter sommaren.

Så funkar skyltningen

Det nya skyltsystemet går ut på att besökare hänvisas till rätt verksamhet med hjälp av gatuadresser eller så kallade "målpunkter" inomhus. I hus 30/40 kommer hisshallarna att bli en målpunkt. Målpunkt A är till exempel de första hissarna i huvudentrén. I huvudentrén kommer det att finnas en större informationstavla med en karta över sjukhuset med målpunkter och gatuadresser utmärkta. Här ser du ett exempel på karta:

Vid varje målpunkt som sitter centrerat i taket finns det en belyst målpunktskub som visar bokstaven åt fyra håll. På informations-tavlorna skrivs vilken målpunkt verksamheten finns vid och sedan följer besökaren tak- och hänvisningsskyltning för att komma rätt.

För de byggnader som patienter besökare kommer till utomhus kommer orienterings-hänvisningar att utgå från gatuadressen.