Läs Communicare Nr 5 2018

I årets sista nummer av vår personaltidning kan du bl.a läsa om förlängt vårdavtal till 2026, allt från flödesdagen och om smärtrehabilitering i fokus. Och mycket annat! Trevlig läsning.

Läs Communicare nr 5/2018