2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare Nr 5 2018

I årets sista nummer av vår personaltidning kan du bl.a läsa om förlängt vårdavtal till 2026, allt från flödesdagen och om smärtrehabilitering i fokus. Och mycket annat! Trevlig läsning.

Läs Communicare nr 5/2018