2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

Läs Communicare Nr 5 2018

I årets sista nummer av vår personaltidning kan du bl.a läsa om förlängt vårdavtal till 2026, allt från flödesdagen och om smärtrehabilitering i fokus. Och mycket annat! Trevlig läsning.

Läs Communicare nr 5/2018