Läs Communicare Nr 4 2018

Personcentrerad vård, sammanfattning av sommaren, nytt verktyg för medarbetarenkäter, och reportage från Steriltekniska enheten.

Septembernumret av vår personaltidning bjuder på mycket nyheter. Nu kan du läsa den digitala upplagan, den tryckta kommer nästa vecka. Läs Communicare Nr 4/2018