2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare Nr 4 2018

Personcentrerad vård, sammanfattning av sommaren, nytt verktyg för medarbetarenkäter, och reportage från Steriltekniska enheten.

Septembernumret av vår personaltidning bjuder på mycket nyheter. Nu kan du läsa den digitala upplagan, den tryckta kommer nästa vecka. Läs Communicare Nr 4/2018