2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Lärorikt sommarjobb som medicinsk sekreterare för läkarstuderande

Genom att sommarjobba som medicinska sekreterare på Capio S:t Görans Sjukhus får läkarstuderande värdefulla erfarenheter av akutsjukvården. De ger också avlastning till sjukhuset och de ordinarie medarbetarna.

På Medicinska Sekreterarenhetens kontor (fd. Journalarkivet) hörs ett stilla knatter från tangentborden när diktat skrivs ut. Fläktarna surrar i värmen. För nu är det sommar och sekreterarenheten har fått förstärkning av sju läkarstuderande från Karolinska Institutet. De går sitt fjärde eller femte år på KI och sommarvikarierar som medicinska sekreterare under ett antal veckor. Några av dem har haft sina kandidatplaceringar här på CStG, några har sommarjobbat som medicinska sekreterare tidigare och några är nya för i år.

Att sommarjobba ger förstås ett ekonomiskt tillskott i den skrala studentkassan, men de får också tillfälle att öva på den medicinska terminologin, och förstå hur administration och journalsystem fungerar i akutsjukvården.   

Mängdträningen i att lyssna på och skriva in diktat lyfter läkarstudenterna fram som det mest lärorika med ”sommarjobbet”. Att få höra många exempel längs hela kedjan från symtom via anamnes och prover till trolig diagnos och behandling ger värdefull erfarenhet.   

− Jag tycker det är spännande de gånger läkaren inte säger diagnosen direkt, att få lyssna på diktatet och försöka tänka själv hur jag skulle resonerat som läkare, och sedan få höra resultatet, berättar Marcus Leo, en av de sommarjobbande läkarstudenterna.

Förståelse och samarbete mellan yrkesgrupper

Att få insikt i och förstå vikten av det administrativa arbete som de medicinska sekreterarna gör, är en annan viktig lärdom, framhåller läkarstudenterna.

− Jag tycker att man har fått en mycket bättre bild av det arbete som krävs för att anteckning ska bli rätt, för att en remiss ska gå iväg, och för att diagnoskodningen ska bli rätt, berättar läkarstudenten Alice Weréen.

− Det är ju lätt att få en bild av att det administrativa är något som bara blir fixat, men det är ju alltid någon person som måste se till att det görs. Det blir mycket mer verkligt och konkret nu, tillägger hennes kollega Ylva Jörsäter.

De förstår också bättre vad själva rollen innebär.

− Att skriva diktat är inte bara att sitta och mekaniskt skriva ned vad någon säger. Det innebär att aktivt lyssna och hänga med i det som sägs, och kunna reagera om något är oklart eller verkar fel, säger Marcus Leo. 

Att ha arbetat en tid som medicinsk sekreterare kommer att förbättra deras kommande samarbete mellan yrkesgrupperna, menar läkarstudenterna. Det är också en än så länge lite ovanlig merit i Cv:t.

Snabbt en del av gruppen

De sommarjobbande läkarstudenterna underlättar också för de ordinarie medarbetarna på Medicinska sekreterarenheten som kan få sina semestrar. De har snabbt kommit in gruppen och känner sig som en uppskattad del av den, berättar de.     

− Jag tycker att det är en bra arbetsplats med bra gemenskap, vi har återkommande möten för information och förbättringsarbete, och vi har bra chefer som lyssnar och bryr sig, säger läkarstudenten Anna-Maria Al-Khabbaz. 

Arbetet har också gett insikter för deras kommande jobb som läkare, i hur de kan vara mer effektiva och samtidigt underlätta de medicinska sekreterarnas arbete.

− Att diktera tydligt och artikulera är väldigt viktigt förstås. Att hålla en röd tråd i diktatet, att pausa inspelningen när man har tankepaus och försöka undvika buller, framhåller läkarstuderande Daniel Söderberg.

Jobbet ger konkreta erfarenheter av hur akutsjukvården fungerar rent praktiskt och medicinskt, och hur de ska agera för att det administrativa flödet ska gå så smidigt som möjligt.

− Det är en win-win-situation. Det känns som att jag är i skolan och lär mig, fast jag får betalt, och vi bidrar med vårt jobb. Jag känner att det kommer att göra mig till en bättre läkare i framtiden, säger Marcus Leo.

Efter en snabb fotografering sätter sig de läkarstuderande vid datorerna igen, och tar på sig hörlurarna. Det finns fler diktat som väntar på att bli utskrivna.