Kvalitetsredovisning för 2017

För 25:e året i rad presenteras sjukhusets kvalitetsredovisning.

I den hittar du kvalitetsresultat för våra olika patientflöden, sjukhusgemensamma resultat och beskrivningar av våra olika verksamheter. 

Du hittar också beskrivningar av vårt pågående och planerade kvalitetsarbete på varje enhet.

Läs Kvalitetsredovisning 2017