2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning för 2017

För 25:e året i rad presenteras sjukhusets kvalitetsredovisning.

I den hittar du kvalitetsresultat för våra olika patientflöden, sjukhusgemensamma resultat och beskrivningar av våra olika verksamheter. 

Du hittar också beskrivningar av vårt pågående och planerade kvalitetsarbete på varje enhet.

Läs Kvalitetsredovisning 2017