2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kommentar till Uppdrag Gransknings inslag i dag 14/11

Med anledning av att sjukhuset omnämns i Uppdrag Granskning 14/11 vill vi berätta om våra rutiner vid anställning av personal i roller som kräver yrkeslegitimation.

På Capio S.t Görans Sjukhus har vi tydliga rutiner vid anställning av personal. Inför anställning görs en kontroll hos Socialstyrelsen för att säkerställa att personer aktuella för anställning har giltig legitimation utfärdad.

Kontinuerliga kontroller sker mot registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) för att omedelbart fånga upp eventuella förändringar i legitimationen. Vid inhyrning av legitimerad personal har hyrbolagen skyldighet att göra samma sak i enlighet med våra avtal.

För mer information till media kontakta: 

Anders Persson, informatör
Tel: 08-5870 2043
Epost: anders.persson@capiostgoran.se