2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kommentar till tillsyn från Strålsäkerhetsmyndigheten

Under juni 2018 gjorde Strålsäkerhetsmyndigheten en tillsyn på Capio S:t Göran Radiologi. I en tillsynsrapport från 18/10 framför myndigheten kritik mot organisationen för strålskydd på kliniken. Här är Capio S:t Görans kommentar till rapporten.

Under 2018 har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) börjat göra tillsyn utifrån en ny strålskyddslag/förordning, som började gälla 1 juni 2018. Denna ställer tydligare krav än tidigare på hur strålskydd organiseras och kvalitetssäkras. Vår verksamhet på Capio S:t Göran Radiologi är den första som granskas enligt den nya lagstiftningen (inspektionen skedde 12-14 juni). 

Vi ser naturligtvis allvarligt på den kritik som SSM framför kring organisationen för strålskydd, och avser förbättra denna. Vi kommer att enligt föreläggandet från SSM lämna en orsaksanalys där vi beskriver varför detta inträffat och våra slutsatser, samt genomföra åtgärder för att stärka vår organisation och vårt ledningssystem kring strålskydd. 

Vi vill också poängtera att denna tillsyn enbart gäller organisationen för strålskydd, och inte innebär att patienter eller medarbetare faktiskt lidit skada av för höga stråldoser

Vid frågor från media vänligen kontakta: 
Anders Persson, Informatör, tel 08-58702043