2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kommentar till artikel i SvD i dag 4/12

Med anledning av artikeln ” Personalflykt på S:t Göran: ”All oro har besannats” vill vi från Capio S:t Görans Sjukhus sida lämna en kort kommentar.

Som beskrivs i artikeln i Svenska Dagbladet så har förändringarna av strukturen för sjukvården i Stockholm med förändrade akutuppdrag för sjukhus, närakuter och förändrade sökmönster hos patienterna lett till ett ökat tryck på vår Akutmottagning under 2018.

Under 2018 har antalet besök ökat med 7 % jämfört med 2017, vilket har lett till ökad belastning, och något längre väntetider (från 78 % till 72 %  av patienterna med vistelsetid på akutmottagning under 4 h). Detta är även fortsatt kortare väntetid än genomsnittet i Stockholm.

De siffror för personalomsättning som redovisas i SvD är tyvärr missvisande. Dessa avser endast Akutkliniken fram till september 2018, och inte hela sjukhuset. På Akutkliniken öppnades under perioden en ny avdelning vilket ger en hög siffra (personalomsättning inkluderar både de som börjar och slutar).

Personalomsättningen totalt var under perioden ca 19 % för alla yrkesgrupper på Capio S:t Göran, och 29 % för sjuksköterskor specifikt. Det är en ökning med 2 % totalt och 3 % för sjuksköterskor jämfört med 2017.

Vi följer löpande situationen och har under året redan genomfört flera åtgärder bl.a. med förstärkt bemanning i våra akuta flöden, på Akutmottagningen, på röntgen, operation och på vårdavdelningar. Vi följer noggrant hur patientbehovet och bemanning matchar för att skapa förutsättningar för att säkerställa en god arbetsmiljö, kvalitet och tillgänglighet. Vi arbetar också med att ständigt utveckla våra arbetssätt för att kunna arbeta mer effektivt, och att ge våra medarbetare bästa förutsättningar.   

Detta arbete fortgår löpande, tillsammans med våra medarbetare, i nära samarbete med fackliga organisationer och tillsammans med Stockholms läns landsting, för att också fortsatt upprätthålla vår goda medicinska kvalitet, korta väntetider, samt en bra arbetsmiljö. Det är mycket viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs och kan utvecklas.

Vi har också en tät dialog med Stockholms läns landsting om hur vi tillsammans ska hantera förändringarna i Stockholmssjukvården på bästa sätt för våra patienter och medarbetare. Tillsammans med våra vårdgrannar bl.a. inom primärvård och geriatrik arbetar vi för att alla patienter ska få bästa möjliga omhändertagande efter behov. 

Vid frågor från media kontakta:

Anders Persson, informatör,
Tel 08-58702043, epost: anders.persson@capiostgoran.se