2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

”Ingen ska behöva ha svår smärta”

Karsten Ahlbeck är överläkare och chef för Smärtkliniken på Capio S:t Görans sjukhus.

För många personer med svår värk och smärta dröjer det flera år innan de till slut får rätt hjälp. – Vi tar dem som kommer till vår smärtrehabilitering på allvar, säger Karsten Ahlbeck, överläkare och chef för smärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus.

Vårdcentraler kan ha svårt att hjälpa smärtpatienter på rätt sätt då resurserna ibland inte räcker till för att hinna sätta sig in i problemet från grunden. Långvarig värk kan vandra i kroppen och är ofta diffus. Ibland försvinner den inte och man upplever ingen effekt av medicinering som dessutom ger bieffekter. För många kommer lösningen när de till slut får en remiss till smärtrehab.

Smärtrehabilitering ger hopp

– Hos oss finns team med exempelvis psykolog, läkare och sjukgymnast men även arbetsterapeut och andra yrkesgrupper. Patienterna återfår hoppet när de inser att vi lyssnar, förstår dem och även ser att vi faktiskt kan hjälpa dem, säger Karsten Ahlbeck.

Även om smärtan inte går över helt eller bara går över delvis, så lär sig patienterna att hantera sin värk betydligt bättre än innan. Kliniken provar olika behandlingar så att patienten kommer till rätta med värken, där läkemedel kan vara en komponent. Den viktigaste komponenten är ”hjälp till självhjälp” och att patienten är motiverad att delta och fullfölja ett ett rehabprogram som sträcker sig över ett antal veckor.

Korta väntetider

– Inom Capio arbetar vi med att förbättra flöden genom att fokusera på både patientens och den remitterande läkarens behov. Tack vare detta har vi lyckats förkorta våra väntetider på Smärtkliniken. Du som smärtpatient behöver inte vänta mer än någon vecka på att få tid hos oss.

Ingen ska behöva ha svår smärta och ännu fler borde få samma vård. Alla med långvarig värk och smärta ska kunna kräva att få komma till en smärtklinik, menar Karsten Ahlbeck.

– Hos oss finns ett unikt samarbete med närstående. Vi hjälper våra patienter att bygga ett team av närstående runt sig som kan hjälpa dem att både hantera smärtan och fungera bättre i vardagen.

Lider du av långvarig smärta? Du vet väl att du kan skriva en remiss själv till Smärtrehabiliteringen. Läs mer om egenanmälan på 1177.se här.