Forskar-AT till Capio S:t Görans Sjukhus

Från våren 2018 kommer sjukhuset att få 2 forskar-AT-block, med start vecka 22 respektive 48. Detta efter beslut hos Karolinska Institutet och SLL om att utöka antalet platser.

Forskar-AT innebär möjlighet att kombinera vår vanliga kliniska allmäntjänstgöring på 21 månader med upp till 12 månaders forskning på KI. Forskningsperioderna läggs in mellan de kliniska utbildningsavsnitten efter överenskommelse. Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Forskar-AT-blocken är utöver de ordinarie AT-blocken.

Beslutet innebär också att Capio S:t Göran får en plats i den KI/SLL-gemensamma styrgruppen för forskar-AT, med FoU-rådets ordförande Anna Norhammar som ledamot, och AT-studierektor Arin Malkomian som adjungerad.

Ansökningsperioden till vårens forskar-AT-block är 16/2-15/3. De sökande till forskar-AT kommer att bedömas både utifrån klinisk lämplighet och forskningsmeriter utifrån en bedömningsmall. Bedömning, ranking och fördelning av platser till de sökande görs gemensamt av styrgruppen för forskar-AT.

Stärkt attraktionskraft och forskning
Att få forskar-AT till Capio S:t Göran stärker vår attraktionskraft, och forskningen på sjukhuset, säger sjukhusets FoU-chef PA Dahlberg.
– Det känns utomordentligt roligt att vi som första icke-universitetssjukhus inom SLL får forskar-AT. Jag tror att det kommer att berika vår organisation med duktiga AT-läkare som har en lite annan profil än de som vanligtvis söker sig till oss. Förhoppningsvis kommer de sedan att kunna fortsätta sin forskning inom sjukhuset. Att vi är med i organisationen kring forskar-AT knyter oss också närmare till universitetssjukvården, säger han.

Läs mer om forskar-AT på KI:s hemsida

Här ansöker du om forskar-AT