2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Forskar-AT till Capio S:t Görans Sjukhus

Från våren 2018 kommer sjukhuset att få 2 forskar-AT-block, med start vecka 22 respektive 48. Detta efter beslut hos Karolinska Institutet och SLL om att utöka antalet platser.

Forskar-AT innebär möjlighet att kombinera vår vanliga kliniska allmäntjänstgöring på 21 månader med upp till 12 månaders forskning på KI. Forskningsperioderna läggs in mellan de kliniska utbildningsavsnitten efter överenskommelse. Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Forskar-AT-blocken är utöver de ordinarie AT-blocken.

Beslutet innebär också att Capio S:t Göran får en plats i den KI/SLL-gemensamma styrgruppen för forskar-AT, med FoU-rådets ordförande Anna Norhammar som ledamot, och AT-studierektor Arin Malkomian som adjungerad.

Ansökningsperioden till vårens forskar-AT-block är 16/2-15/3. De sökande till forskar-AT kommer att bedömas både utifrån klinisk lämplighet och forskningsmeriter utifrån en bedömningsmall. Bedömning, ranking och fördelning av platser till de sökande görs gemensamt av styrgruppen för forskar-AT.

Stärkt attraktionskraft och forskning
Att få forskar-AT till Capio S:t Göran stärker vår attraktionskraft, och forskningen på sjukhuset, säger sjukhusets FoU-chef PA Dahlberg.
– Det känns utomordentligt roligt att vi som första icke-universitetssjukhus inom SLL får forskar-AT. Jag tror att det kommer att berika vår organisation med duktiga AT-läkare som har en lite annan profil än de som vanligtvis söker sig till oss. Förhoppningsvis kommer de sedan att kunna fortsätta sin forskning inom sjukhuset. Att vi är med i organisationen kring forskar-AT knyter oss också närmare till universitetssjukvården, säger han.

Läs mer om forskar-AT på KI:s hemsida

Här ansöker du om forskar-AT